Τα δεδομένα χαράσσουν πορεία και προβλέπουν μελλοντικές ευκαιρίες με την ευφυή ανάλυση τους

Ξεκάθαρες προτάσεις – Βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων
Διασφάλιση λεπτομερούς ποιοτικού ελέγχου – Βελτιστοποίηση της χρήσης μέσων μεταφοράς – Βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος

Περισσότερα Παρακάτω

Βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω προγνωστικών συμπεριφορών και στοχευμένων προτάσεων.

Εκτός από την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την κατάρτιση αυτοματοποιημένων αναφορών, η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων προσφέρει την ευκαιρία κατανόησης επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και τάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων.

 

Το σύστημα ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων που διαθέτουμε είναι κάτι περισσότερο από την απλή αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγει. Μπορεί, για παράδειγμα, να αξιοποιεί τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ώστε να προβλέπει και να βελτιστοποιεί τις μελλοντικές συμπεριφορές. Προτείνει, επίσης, λύσεις σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης κάποιας μελλοντικής ευκαιρίας ή αντιμετώπισης ενός μελλοντικού κινδύνου, παρουσιάζοντας στον χρήστη τις συνέπειες της εκάστοτε δυνητικής απόφασης.

Optimise

 

Αποφάσεις βάσει αναλύσεων δεδομένων για καλύτερη επίγνωση των συνεπειών.

Αυτή τη στιγμή, όλες οι ενεργές συσκευές εντοπισμού
συλλέγουν δεδομένα

Συλλογή επιχειρησιακών δεδομένων

Περισσότερη καταγραφή.
Περισσότερη δράση.

Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού, οι ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν είναι πολλές και το σημαντικότερο είναι ότι μεγάλο ποσοστό αυτών μπορεί να απαντηθεί με την αξιοποίηση της συλλογής δεδομένων. Ένας μεγάλος όγκος δεδομένων αποτελεί μια δεξαμενή που αφορούν μια συγκεκριμένη επιχείρηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων είναι ικανή να διερευνά ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό με κάποιον άλλο τρόπο, ειδικά εάν ήταν διαθέσιμη μόνο η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Πρόβλεψη

Διαμορφώστε το μέλλον προβλέποντας μελλοντικές ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας μελλοντικούς κινδύνους σήμερα.

Η συλλογή δεδομένων και μετρήσεων διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός και η ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει την εξεύρεση επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, τάσεων και συσχετισμών. Επίσης, δημιουργούνται προγνωστικά μοντέλα που αξιοποιούν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές αντλώντας στοιχεία από τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό κινδύνων και ευκαιριών.

Τα προγνωστικά μοντέλα εντοπίζουν τα κοινά στοιχεία μεταξύ αρκετών παραγόντων ώστε να διευκολύνουν την εκτίμηση κινδύνων ή ευκαιριών, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Predict

Η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όχι μόνο προβλέπει αλλά και προτείνει λύσεις σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες, παρουσιάζοντας τις συνέπειες της κάθε επιλογής.
 

 

Κατανόηση της τάσης των θερμοκρασιακών μεταβολών για τα ευπαθή φαρμακευτικά προϊόντα.Επαναλαμβανόμενοι κραδασμοί ήδονήσεις υποδηλώνουν τιςακατάλληλες διαδρομές τηςαλυσίδας εφοδιασμού για τημεταφορά ευπαθών αγαθών.Μεταβολές στο βάρος υποδηλώνουν πιθανή κίνηση εντός του βαγονιού(πιθανή φόρτωση μη εγκεκριμένουφορτίου ή μερική αφαίρεσηφορτίου).Επαναλαμβανόμενος χρόνος αναμονής υποδεικνύει αναποτελεσματικές διαδρομές ή αναποτελεσματική εταιρείααλυσίδας εφοδιασμού.Κατανόηση τάσεων των θερμοκρασιακών μεταβολών για τα ευπαθή στην υγρασία προϊόντα.Ο εντοπισμός του σημείου πουβρίσκεται ο εκάστοτε πόροςβελτιστοποιεί τη διαχείρισή του, μειώνοντας την κατανάλωσητις εκπομπές CO2 και τους χρόνουςαδράνειας.Ο εντοπισμός αλλαγών στη γωνία κλίσης προσδιορίζει ακατάλληλες διαδρομέςγια τα ευπαθή φορτία.Συχνές κλοπές των προϊόντων από τακοντέινερ σε συγκεκριμένες τοποθεσίες υποδεικνύουν την ανάγκη για νέα διαδρομή.Η παρακολούθηση των τρεχουσώνοδικών συνθηκών επιτρέπεικαλύτερο προγραμματισμό διαδρομώνκαι λιγότερες καθυστερήσεις.

 

Εξατομικευμένες επιδόσεις

Η ανάλυση των δεδομένων προσαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση και στοχεύει σε βελτιώσεις ανάλογα με τις ανάγκες της.

Η ποικιλομορφία των αγαθών απαιτεί και διαφορετικές μεθόδους μεταχείρισης κατά τη μεταφορά τους. Τα φαρμακευτικά και βρώσιμα αγαθά, για παράδειγμα, είναι ιδιαιτέρως ευπαθή στη θερμοκρασία, ενώ ο επιστημονικός εξοπλισμός ενδέχεται να είναι πολύ ευαίσθητος κατά τη μεταφορά του. Κατά συνέπεια, η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με γνώμονα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Δεν αρχίζουμε έχοντας έτοιμες απαντήσεις. Αρχίζουμε θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας ή αν χρειάζεστε λύσεις για το έργο σας.

Επικοινωνία

© Copyright 2021 PEOPLE, All rights reserved

Πολιτική για τα Cookies|Όροι και Υπηρεσίες

facebooktwitterlinkedininstagram